Meny

MILJÖ

TH-Pettersson AB slår fast att ett aktivt miljötänkande är nödvändigt för bilismens vidareutveckling och fortlevnad. Företaget skall genom ständig förbättring verka för att minimera negativ och skadlig miljöpåverkan.

Detta innebär:

 • Att företaget skall efterleva aktuell miljölagstiftning och ha för avsikt att ligga steget före. Dvs ständigt utvecklas för att minimera skadlig miljöpåverkan. Vi skall årligen revidera och sätta nya miljömål.

 • Att företaget skall kunna erbjuda sina kunder miljömässiga produkter med minsta miljöpåverkan eller produkter med bästa återvinningssystem där dessa finns representerade.

 • Att aktivt söka efter miljömässiga produkter som passar i sortimentet.

 • Att såväl ledning som personal i alla positioner skall verka för ett aktivt miljötänkande gällande produkter, rekommendationer, eget handlande i intern som extern arbetsmiljö, efter de förutsättningar som finns.

 • Göteborg 2002-08-26
  Max Petersfeldt
  VD

  SS-EN ISO 14001:2004

   

   

  TRYGGT KÖP SEDAN 1923