Välj valuta

EURO
DKK
SEK
NOK
GBP
USD

Language

ADAPTERKIT

Artikel 1-1 av 1
60
Adapterkit till dubbla lådor M90-M40
Komplett kit med korg, växellådslock, samt erfoderlig monteringsutrustning. 100% rakt oc...
999 kr (2500 kr)
Köp!
Info
Artikel 1-1 av 1
 Detta är originalet som är godkänd hos alla besiktningsstationer

Framtidssäker: Om hastigheten för A-traktorer höjs, är det bara att ställa in en ny hastighet direkt.

Varvtalsregulator version H är avsedd för A-traktorer (diesel- eller bensinmotorer) där hastigheten begränsas enligt de regler som gäller för A-traktorer. Avsikten med denna modell är att kunna mäta och reglera på hastighet i stället för bara varvtal på motorn. Varvtalet mäts också och används som en backup ifall hastighetssignalen faller bort. Avsikten är också att åstadkomma en lösning som kan accepteras av såväl myndigheter som ägare/användare av A-traktorer. Lösningen medför att man inte behöver använda höga varvtal på motorn, vilket medför buller, hög bränsleåtgång och problem med tillförlitlighet. När brytpunkt överskrides så påverkas utgången som styrventilen till bränsleinsprutningen, matningsspänning till tändspolar eller till gaspedalstyrning om det finns elektrisk gaspedal.

Besiktning och intyg
I stort sett alla besiktningsföretag kräver ett intyg på att bilen inte innehåller någon dold funktion som kan åsidosätta begränsningen i hastighet. Om du planerar att bygga A-traktor och sedan besikta den, skriv ditt regnr i samband med beställning eller kontakta oss i efterhand så tillhandahåller vi ett påskrivet intyg. Vi intygar att H-reg och varvtalsbegränsare inte innehåller någon dold funktion för detta. Du får också skriva på att någon annan funktion i bilen inte åsidosätter begränsningen.

Har du ett H-reg men inget intyg? Kontakta oss för att begära ett intyg från oss.


Vad behövs till min bil?

Vi får många frågor om vad som passar till vilken bil, här kommer några generella tumregler:

Bilar utan elektronisk gaspedal, oavsett drivmedel
Regulator H-version
Induktiv givare
Kabel med kontakt till induktiv givare
Stor låda (för tex bensinare att försänka tändspolen ned i) eller Liten låda (för dieslar där man inte behöver bygga in mer än regulatorn)
Relä för att skydda regulatorn mot spänningsspikar

Bilar med elektronisk gaspedal före årsmodell ca -05/-07, oavsett drivmedel
Regulator H-version
Induktiv givare
Kabel med kontakt till induktiv givare
Stor låda eller Liten låda
Gaspedalstyrning

Bilar med elektronisk gaspedal efter årsmodell ca -05/-07, oavsett drivmedel
Då kan H-CAN fungera. Se denna produkt

Så här kopplar du in - enkelt förklarat angående insignalerna

Är din bil kompatibel, så är det enklast att ta varv och hastighetssignaler från ett CAN-interface. Se nedan:

 1. Varvtalssignal
  Tas enklast ifrån generatorn, öppna den och löd in dig på en utav statorlindningarna. Enkelt! Ett annat alternativ är att använda kamaxelgivaren men det är inte säkert att det går på din bil. Har du en King Cab/Navara kanske du till och med kan använda kamaxelgivaren direkt, även utan vår förstärkare, som kan behövas på andra bilar med kamaxelgivare.
 2. Hastighetssignal
  Tas enklast från en induktiv givare monterad på tex. bakaxeln för att mäta på kardanknutar eller om du svetsar dit mätpunkter själv. Tänk på att använda minst 4 mätpunkter på en kardan eller minst 10 mätpunkter på ett framdäck annars blir mätfrekvensen för låg. Tänk på att fästa induktiva givaren så att den följer med rörelser i bilen. Mätområdet är mellan 1-8mm och det är viktigt att givaren inte hoppar ur läge när du är ute på vift. Vi har även en hålplatta som kan monteras runt kardan för att ge en perfekt puls. Passar inte på alla bilar, men fungerar fint på King Cab/Navara och liknande, där det inte är så trångt mellan kardan och annat upp.

Såhär ställer du in varvtal och hastighet

 1. Inställning av varvtal
  Ta reda på vilket varvtal som skall ställas in i varvmod: Det ska vara högst på det varvtal som blir vid 30 på högsta användbara växel. (normalt 3an på främre och högväxel eller 4:an på bakre lådan) Ställ in så att den vid stillastående bryter på detta varvtal.
 2. Inställning av hastighet
  Hissa upp bilen, ”kör” i 30km/tim och ställ in så att den bryter vid max 30-33km/tim

Se bruksanvisningen för mera detaljer.

 
Om du har frågor angående våra produkter för att bygga a-traktor, som till exempel H-reg, varvtalsbegränsare eller monteringstillbehör, är det bara att kontakta oss. Vi svarar gärna även på frågor om A-traktor strypning. Längre ned på denna sida finns även information och bruksanvisningar till att bygga a-traktor. Se till att vara bra förberedd innan du påbörjar att konvertera till a-traktor. 

Våra H-reg och varvtalsbegränsare för att konvertera till a-traktor finns ofta tillgänglig för omedelbar leverans. Vi på TH Pettersson erbjuder även de tillbehör som behövs för att bygga a-traktor. 

Skydd mot manipulation och plombering - Viktigt!

För att installationen ska kunna godkännas av besiktningsorganet måste anslutningar mellan regulator och tändspole/bränsleventil/app-sensor plomberas/skyddas. Övriga anslutningar ska vara robust utförda. Det är en stark rekommendation att muntligen kontrollera din installation med bilprovningen innan besiktning. Inbyggnadslådan kan komma att plomberas med plomb som har plomberingsnr. Detta i sig är inget problem. Men det är väldigt viktigt att plomberingsnummer ej skrivs in i registreringsbeviset för bilen. Om så görs, kan det komma att behövas en ny regbesiktning om plomberingen bryts på grund av att innehållet i lådan behöver service. Det är därför viktigt och vår rekommendation att plomberingnummer ej skrivs in i regbeviset. Det är ej rimligt att service och underhåll på bilen ska generera ny regbesiktning. Det är inte en kostnad som kan belastas TH Pettersson AB och rimligen inte heller dig som brukare av fordonet. Det finns inga generella regler om att plomberingsnummer ska skrivas in i registreringsbeviset. Detta är upp till varje enskild besiktningsman. Vi uppmuntrar istället att plomberingsnummer rapporteras till TH Pettersson för registerhållning och äkthetsprövning fram i tiden. Eller att plombering sker på annat sätt.

Varvtalsregulator, H-version, för A-traktorbygge utan högt varv för att köra i 30km/tim.

 • Mäter både hastighet och varvtal, vid rätt installation kan den godkännas av besiktning till A-traktor
 • Kopplas till induktiv givare på drivaxel eller annan källa för att mäta hastighet, och till generatorns utgång för varvräknare(vissa bilar) eller till annan givare för att mäta varvtal .
 • Styrventilen/pump för bränsleinsprutning till motorn(diesel), eller +12V-matning till tändspolar(bensinare).
 • Kan alternativt styra gaspedalsignal med tillbehör 03-170 (lämpligt vid Common-Rail -dieslar och alla bilar med elektrisk gaspedal)
 • Inställning sker på liknande sätt som våra övriga regulatorer. Varvtal ställs in när bilen står stilla, och hastighet när man kör.
 • Kan användas att driva matningsspänning till tändspolar i de bilar som har 3,4 eller 6 tändspolar t.ex.
 • Kan användas med induktiv givare på drivaxel för att mäta och bryta på hastighet.
 • Glöm ej tillbehör som tex. Induktiv givare, hålplatta, kabel eller metallåda om du behöver. Se flik "tillbehör"

Länk till bruksanvisning
Tips och vanliga frågor om H-versionen
H-version programfunktionsbeskrivning
Mer info finns under fliken "Datablad" ovan.

Länk till översikt över H-reg system

Denna modell går även att få med shiftlight-funktion
Shiftlight är ett tillägg till varvtalsbegränsare i form av en blå lysdiod(diam 10mm). Den tänds strax innan det inställda brytvarvet uppnås. Det indikerar alltså "snart uppnås brytvarvet" och man kan lättare hålla sig inom önskat varvtal.

Informations och instruktionsfilmer om att bygga A-traktor / konvertera till A-traktor

Presentationsfilm H-reg
Förklaring av varvtalsläget
Förklaring av hastighetsläget
Enkel felsökningsguide, steg 1

Tips för att bygga A-traktor / konvertera till A-traktor

Inbyggnadsbox för regulator och tändspole
Modifiera generator för varvtalssignal

Obs: Har du en King Cab med D22-motor (2002-2005) kan du använda VF-omvandlare för att få varvtal på enkelt sätt (se 03-166)
Induktiv givare information

Mer information om att bygga A-traktor / konvertera till A-traktor

Vanliga frågor H-Version
Vanliga frågor FAQ
Vilken varvtalsbegränsare passar?


Garantiinformation

Du som köpare har 1 års garanti. Garantin är inte överförbar vid försäljning i andra hand. Enheter som köps begagnade, har ingen garanti.


Tillägg till ordinarie köpevillkor för produkter inom bilelektronik

 1. All montering måste utföras enligt bästa möjliga tekniska omständigheter. Korrekt elektrisk inkoppling är ett grundläggande krav.
 2. All montering sker på egen risk, TH Pettersson AB är aldrig ersättningsskyldiga för skador som kan uppkomma vid montering, vare sig på produkter som installeras eller redan finns installerade i fordonet.
 3. TH Pettersson AB ersätter aldrig felsökningskostnader av något slag. Oavsett grundorsak.
 4. Är det något som inte fungerar efter inkoppling eller behöver anpassas så hjälper TH Pettersson i största möjliga mån till med felsökningen via support på mail och telefon för att säkerställa att lösningen kommer igång. Anpassningar av produkter är i regel utan kostnad.
 5. TH Pettersson AB ersätter aldrig besiktningskostnader i någon form oavsett grundorsak till att en ny besiktning eller regbesiktning blir aktuell.